سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

روماتیسم چیست

بیماری روماتیسم را ازبینی و انگشت تشخیص دهید

تشخیص بیماری روماتیسم ازبینی و انگشت

 درمان روماتیسم اشخاصی که مبتلا به تغییر رنگ انگشت یا نوک بینی هستند بایسنی از نظر برخی بیماری‌های روماتیسمی مورد بررسی قرار گیرند.اشخاصی که از تغییر رنگ ناخن...