شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

روش کنترل احساس گرسنگی کاذب

احساس گرسنگی کاذب را مهار کنید!

احساس گرسنگی کاذب را مهار کنید! در چنین شرایطی با وجود سیری باز به خوردن ادامه می‌دهیم. دکتر "راجر گولد" متخصص دانشگاه کالیفرنیا در تحقیقی که روی ۱۷هزار...