چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

روش درست کردن کدو پلو

آموزش درست کردن کدو پلو

آموزش درست کردن کدو پلو کدو پلو یک غذای سنتی آمل است که به آن کی پلا می گویند   کدو پلو یک غذای سنتی آمل است که به آن کی پلا می گویند. در آمل کدو را مخلوط با...