روش جدید برای دزدی از کارت عابر بانک شما

روش جدید برای دزدی از کارت عابر بانک شما

فروشنده ای که با به دست آوردن رمز حساب بانکی یکی از مشتریانش و با کپی برداری از کارت عابر بانک، اقدام به برداشت ازحساب وی کرده بود دستگیر شد و به جرم خود اعتراف کرد... ...