شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

روش تهیه املت اسپانیایی

دستور تهیه املت اسپانیایی

دستور تهیه املت اسپانیایی طرز تهیه املت دانشجویی، از نوع اسپانیایی مزایای املت به یکی دوتا محدود نمی شود. املت غذایی حاضری محسوب می شود که سریع آماده می شود....