روش تهیه‌ی رولت

روش تهیه‌ی رولت ژله رنگین کمان

    این ژله در قالب رولت شکل و با چند نوع ژله در رنگ و طعم مختلف درست می‌شود و به همین دلیل نام رولت ژله رنگین کمان را به خود گرفته است. برای ژله پایه می‌توانید...