دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

روش اندازه گیری فشار خون

فشار خون نرمال چند است؟

فشار خون نرمال چند است؟ فشار خون نیرویی است که جریان خون بر دیواره رگها وارد می کند. فراموش نشود که برای جریان خون در سراسر بدن وجود فشار خون بسیاری ضروری است. فشار...