سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

روش افزایش حافظه کودک

روشهای ساده برای افزایش حافظه کودک

روشهای ساده برای افزایش حافظه کودک کودکان تاثیر پذیر هستند و می توانند از 9 ماهگی در صدا و محیط اطراف خود الگوها را کشف کنند. آنها خیلی خیلی زود شروع به ساخت حافظه می...