یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

روش استفاده از Share apps

ارسال اپلیکیشن های اندروید با Share apps

ارسال اپلیکیشن های اندروید با Share apps یکی از ویژگی‌های جذاب اندروید امکان پشتیبان‌گیری از برنامه‌ها و ارسال آن‌ها به افراد دیگر است. Share apps اپلیکیشنی در این زمینه...