دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

روش استفاده از دهانشویه ها

نکات مهم در استفاده از دهانشویه ها

نکات مهم در استفاده از دهانشویه ها دهانشویه در کنار مسواک و نخ دندان، جزءسوم بهداشت دهان است که دندانپزشکان روی استفاده از آن از دوره کودکی تاکید دارند. به گزارش...