دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

روشهای جذب آهن بدن

جذب آهن با مصرف انجیر و آب پرتغال

جذب آهن با مصرف انجیر و آب پرتغال مسئول آموزش گروه داروسازی سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مصرف انجیر می تواند یک چهارم نیاز روزانه بدن به آهن را تامین کند به...