روشهای اندازه گیری فشاره خون

نکات مهم در اندازه گیری فشار خون

نکات مهم در اندازه گیری فشار خون زمان اندازه‌گیری فشار خون حرکت نکنید و پاهای خود را در یک حالت نگه‌دارید   با افزایش سن چک کردن فشارخون یکی از مهم‌ترین...