سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

روشهای ابراز عشق

روشهای پنجگانه ابراز عشق

روشهای پنجگانه ابراز عشق در صورتی که ما بخواهیم با فرهنگ های مختلف به طور موثر ارتباط برقرار کنیم باید زبان افرادی را که در آرزوی ارتباط با آن ها هستیم بیاموزیم....