سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

روشنایی تلویزیون

روشنایی تلویزیون و تنظیم آن؟

کالیبره یا تنظیم کردن هر وسیله‌ای برای افزایش دقت آن امری ضروری است. اگر وسیله‌‌ی مورد نظر تلویزیون یا مانیتور باشد، تنظیم کردن کاری مشکل و گیج کننده...