جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

روز همه مقدسین هالووین

هالووین را چقدر می شناسید ؟

      هالووین را چقدر می شناسید ؟ - هالووین     هالووین یا روز “همه مقدسین” یکی از جشن های مذهبی و با قدمت دو هزار ساله غربی است که قرن هاست...