شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

روز قيامت

شرح تکان دهنده ی از خانه ی قبر

مرگ قسمت هر آدمی است چه پولدار یا فقیر چه زشت یا زیبا چه خوب یا بد، و مرگ یعنی ترک دنیا و کوتاه شدن دست انسان از دنیا ،خوشا به حال آنان که به جای این دنیا آن دنیا را...