جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

روزه گرفتن امام خمینی

امام خمینی و پسرشان روزه نمی‌گرفتند؟!

امام خمینی و پسرشان روزه نمی‌گرفتند؟! امام نماز جماعت نمی‌خواندند و تنها وقتی كسی از اعضای خانواده خدمتشان می‌رسيد، جماعت خانوادگی برپا می‌شد. امام و سید احمد...