چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

روزهای امتحان دانش اموزان

برنامه غذایی برای روزهای امتحان

برنامه غذایی برای روزهای امتحان بسياري از دانش آموزان و دانشجویان تصور مي کنند که غذا و استراحت مانع مطالعه می شود، در صورتي که با تغذيه صحيح می توان بازده فکری را...