چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

روزت مبارك؛ مـامـان !

داستان زیبای روزت مبارك؛ مـامـان !

این اولین سالی بود كه با پول تو جیبی‌های خودش می‌خواست برای مادر هدیه بخرد؛ هرسال با هدیه‌ای كه پدر برای مادر میخرید شریك بود و فرزندان دیگر؛ خودشان كادوی...