جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

روزانه فقط میتوان از خودپرداز 200 هزارتومان برداشت کرد،دلیل چیست؟