جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

روحانی خطرناکتر از احمدی نژاد است +عکس

روحانی خطرناکتر از احمدی نژاد است +عکس

مایکل لدین کارشناس ضد ایرانی و عضو بنیاد دفاع از دموکراسی، این موضوع که روحانی یک اصلاح طلب است را مورد سوال قرار می دهد و می گوید: روحانی در هر صورت، بدتر از احمدی...