یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

روابط

روابط نامشروع در اینگونه زنان بیشتراست

یک زن یا دختر معتاد برای تهیه مواد، ناخواسته گرفتار دوستی های اجباری و روابط نامشروع می شود و اگر توان اقتصادی برای تهیه مواد نداشته باشد، مجبور است تن به هر خواسته...