چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

روابط پسران و دختران

دختران فریب این گونه پسرها را نخورید!

ازدواج های امروزی، فرد محور تر است. یعنی دختر و پسر پیش از آنکه پای خانواده ها به میان بیاید، تصمیم به شناخت همدیگر می گیرند و وقتی مطمئن شدند این آشنایی عاقبت خوبی...