روابط عاشقونه

کلی جمله عاشقونه

      برای تویی که آرزوهایت آرزویم است   برای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست…   برای تویی که قلبم منزلگه عـــشـــق توست … برای تویی که...