یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

روابط تهران و قاهره

نیاز ایران و مصر به روابط نزدیک و بیشتر

  در حالی که روابط مصر و امارات متحده عربی بیشترین دوران تنش را می گذراند و در حالتی از رکود و وخامت روابط دو جانبه به سر می برد و روز به روز نیز بر این تنش افزوده می...