یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

رنگ لباس و شخصیت

فال جدید رنگ لباس و شخصیت!!

رنگ لباسی که می پوشید زاویای مختلفی از زندگی شما نشان می دهد:   قرمز:شخصیتی قوی و احساساتی که از ماجراجویی خوشش می آید.   نارنجی:شخص شجاعی که هر کاری انجام می دهد و از...