دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

رقيب حسن روحانی

چه کسی رقيب “حسن روحانی” است؟!!

چه کسی رقيب "حسن روحانی" است؟!! مهم‌ترين پديده‌هاي سياسي و بين‌المللي ايران در سال‌گذشته حل وفصل پرونده هسته‌اي و انتخابات هفتم اسفند بود كه درآن انتخابات حاميان...