یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

رقابت ناسالم بانک‌ها برای جذب مشتری

رقابت ناسالم بانک‌ها برای جذب مشتری

در حالی که شورای پول و اعتبار نرخ‌ سود سپرده‌های بانکی را در مقطع ۵ سال حداکثر ۲۰ درصد تعیین کرده برخی موسسات مالی و اعتباری تنها برای یک سال سپرده‌گذاری ۲۲ درصد...