چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

رفع غبغب با ورزش

بهترین روش خانگی برای رفع غبغب

بهترین روش خانگی برای رفع غبغب «مرا تُرکی‌ست مشکین‌موی و نسرین‌بوی و سیمین‌بر/ سها لب، مشتری‌غبغب، هلال‌ابروی و مه‌پیکر»؛ این بیت، تنها گوشه‌ای از توصیفات...