جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

رفتار با فرزند دختر

پدران دختردار بخوانند: رفتار با دختر

پدران دختردار بخوانند: رفتار با دختر به جرات می توان گفت که همه مردها آرزو دارند روزی پدر شوند. دختر یا پسر بودن فرزند به واقع برای پدر و مادر تفاوتی ندارد. اما معمولا...