دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

رعیت سلطان پرور

از رشوه ایرانی تا رعیت سلطان پرور!

تخلف به اندازه‌ای بزرگ بود که برای نشان دادن مقدار پول جابجا شده، هزار و یک مثال ساخته شد؛ اسکناس‌هایی که به ماه می‌رسند و… اما حالا که نخستین جلسه دادگاه بررسی...