سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

رعایت نکردن محرم و نامحرم

“عواقب رعایت نکردن محرم و نامحرم”

استاد حوزه و دانشگاه یکی از مهم ترین عوامل سست شدن پایه های خانواده را عدم رعایت مرز محرم و نامحرم دانست و اظهار داشت: کارکردن زنان در کنار مردان شخصیت زن را می شکند و...