چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

رضا صادقی غمگین است و دارد دق میکند

رضا صادقی غمگین است و دارد دق میکند

  آخرین بار وقتی در تیرماه سال ۹۰ روی سن می رفت پیغامی را در کاغذی سفید در پشت صحنه برنامه به دستش دادند که روی آن نوشته بود: «حکم دادگاه دارم و نباید روی سن بروی»....