سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

رضا شاه فرزند كيست

عكس ديده نشده از پدر رضاشاه ملعون

عكس ديده نشده از پدر رضاشاه ملعون این امنیه سیه چرده، پدر رضا شاه است که از بادکوبه به ایران مهاجرت کرد و مدتها جزو عساکر قزاق بود. اما بعدها به علت اعتیاد به مواد...