یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

رضاشاه

عكس ديده نشده از پدر رضاشاه ملعون

عكس ديده نشده از پدر رضاشاه ملعون این امنیه سیه چرده، پدر رضا شاه است که از بادکوبه به ایران مهاجرت کرد و مدتها جزو عساکر قزاق بود. اما بعدها به علت اعتیاد به مواد...