پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

رصد چشم غیر مسلح

جزییات خورشیدگرفتگی ۲۹ اسفند ۹۳!!

واحد مرکزی خبر: رییس انجمن نجوم آماتوری در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداو سیما گفت: خورشید گرفتگی 20مارس 2015برابر با29اسفند، یک روز قبل از تحویل سال روی می دهد و در...