شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

رشوه گیر ایرانی

اولین رشوه گیر ایرانی +عکس

تئور در رتشتین وزیر مختار شوروی در 1921 در تهران که پیش از انقلاب اکتبر هنگام تبعید در انگلیس زندگی می​کرد و یکی از سردبیران روزنامه منچستر گاردین بود به روزنامه نگار...