چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

رشوه به كاپيتان صباي قم

رشوه ۱۰ میلیونی به کاپیتان صبای قم

بختیاری زاده در مورد جزئیات این پیامک می‌گوید:« متن پیامک یک پیشنهاد ۱۰ میلیونی بود اینکه من کاری بکنم تیم‌ام در ۶ بازی باقیمانده امتیاز از دست بدهد. یعنی پنالتی...