دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

رسم

رسمی عجیب درمورد زنان بیوه شده!!

براساس یک سنت عجیب در برخی قبایل جنوب سودان، زن پس از مرگ شوهرش،به عنوان ارث به برادر شوهر تعلق می گیرد.موروثی شدن زن به گونه ای است که حتی برای او و برادر شوهرش عقد...