دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

رحیمی

تصاویری از مراسم ازدواج دختر رحیمی

تصاویری از مراسم ازدواج دختر رحیمی مراسم ازدواج دختر معاون اول احمدی نژاد با حضور برخی شخصیت های سیاسی در یکی از تالارهای تهران برگزار شد. تصاویری از مراسم ازدواج...

رحیمی دوباره از احمدتوکلی شکایت کرد

معاون اول رئیس جمهور از رئیس مرکز پژوهش های مجلس به دلیل “انتقاد از عدم برخورد قضایی با رحیمی” شکایت کرد.... — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — –...