دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

رای سفید در نظر آیت الله مکارم شیرازی چه حکمی دارد ؟