شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

راه کنترل

ساده ترین راه کنترل چشم و زبان

زبان یک تکّه گوشت است، امّا اعجوبه اى است که مى تواند جامعه و جهانى را اصلاح کند و یا ممکن است جهانى را بر هم بریزد....       - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –...