راه های تشخیص آسم

علائم و نشانه های آسم و راه های تشخیصی

راه های تشخیص و نشانه های آسم

 درمان آسم   آسم بیماری راه های هوایی است که منجر به باریک شدن راه های هوایی و التهاب در اثر از مواد محرک استنشاقی مانند گرده، ، دود، مواد شیمیایی، وآفات موجود...