جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

راه عمر زیاد

چگونه عمر زیاد کنیم؟

در مورد خودتان چه فکر می کنید؟ آیا تصور می کنید که می توانید تا صد سالگی عمر کنید؟ طبق گزارش ان بی سی، 11 علامت را عنوان می کنیم که دارندگانش عمر طولانی در پیش دارند و...