دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

راه رفتن جغد

عکسهای راه رفتن جغدی که ذوق زده هست ! +عکس

     می گویند باید به آب و آتش زده تا غذای فرزندان تامین شود، حالا حکایت این جغدهای انگلیسی است که تازه صاحب فرزند شده و در حال جستجو برای غذا هستند. تصاویر: راه رفتن...