دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

راهکارهای طبیعی برای کاهش سرعت پیری

راهکارهای طبیعی برای کاهش سرعت پیری

راهکارهای طبیعی برای کاهش سرعت پیری پیری در انسان اشاره به فرآیند چند بعدی تغییر فیزیکی ، روان شناسی و اجتماعی دارد. برخی از ابعاد پیری طی زمان رشد می کند و برخی...