پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

راهکارهای زمان خیس شدن موبایل

راهکارهایی برای زمان خیس شدن موبایل

راهکارهایی برای زمان خیس شدن موبایل به محض این که گوشی را از آب بیرون آوردید باطری آن را دربیاورید گاهی فقط چند قطره آب یا کمی رطوبت برای خراب کردن گوشی برای همیشه...