یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

راههای دوست داشتنی بودن

ویژگیهای افراد دوست داشتنی

ویژگیهای افراد دوست داشتنی ۱. هرجا که می‌توانند مودب باشند، هستند استفاده از کلماتی مثل «لطفا» و «متشکرم» ممکن است همه جا ضرورتی نداشته باشد اما اگر می‌خواهید...