چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

راز خوشبختی

۱۰۰ راز خوشبختی | ۴۸

خودتان را سرزنش نکنید خودتان را سرزنش و ملامت نکنید. گهگاه وقتی اوضاع آن طور که می خواهیم، پیش نمی رود و شرایط زندگی برایمان مساعد نیست، شروع به فهرست کردن اشتباهات...