جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

رابطه

چگونه یک رابطه صمیمی تر داشته باشیم؟

چگونه یک رابطه صمیمی تر داشته باشیم؟   به یکدیگر فضا دهید مطمئنا شما نمی توانید در تک تک لحظه های زندگی همسرتان حضور داشته باشید، حتی اگر می توانید هم پپیشنهاد...

رابطه زن شوهر دار با پسران

آیا می توان زنی را که ویژگی چشم و هم چشمی دارد و شوهر پولداری هم ندارد ، از رابطه با پسران پولدار برحذر داشت؟ هنوز هم خیلی از پدر و مادرها اجازه ازدواج دخترشان را نمی...